Voor vernieuwing. Voor Verbinding.

Het DNA van Voor Tervuren.

De lijst Voor Tervuren is ontstaan uit een samenwerking tussen CD&V en de liberale partij Democraten Tervuren. Beide partijen besloten in mei 2023 om een nieuw verhaal te schrijven. Een verhaal mét passie Voor Tervuren. Ze laten de klassieke partijgrenzen achter zich en nemen op 13 oktober 2024 als één ploeg met een nieuwe visie deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.

 
Een verenigd & sterk centrum

Je hoort het de mensen wel eens zeggen: “er zijn te veel politieke partijen”, “links of rechts ze komen niet overeen”, ‘los het eindelijk eens op zeg”. Het politieke landschap in Tervuren is versnipperd en dat maakt het niet gemakkelijker om goede beslissingen te nemen.

Tervuren wordt al jarenlang gedomineerd door een groot rechts blok rond N-VA en een links kartel Groen-Vooruit. Die samenwerking liep de laatste jaren spaak met als gevolg dat bijna de helft van wat voorzien is niet werd uitgevoerd, het verkeer stilstaat en cruciale investeringen op zich laten wachten.

Alleen een sterk en verenigd centrum kan die kloof tussen links en rechts overbruggen. Vandaag is het centrum helaas verdeeld en verspreid over meerdere partijen. De lijst Voor Tervuren streeft naar een herverkaveling van het politieke landschap waar in Vlaanderen nu al zo lang over gesproken wordt.

Samen behaalden CD&V en Democraten Tervuren 3.989 stemmen. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de lijst Voor Tervuren reeds 33 % van de kiezers binnen de gemeenteraad en zijn we de grootste politieke kracht. We mochten de voorbije maanden vele positieve reacties ontvangen op ons nieuwe initiatief. Hiervan willen we gebruikmaken om de stilstand veroorzaakt door rechts en links te doorbreken. Daarom is de vereniging van het politieke midden en herverkaveling een belangrijke doelstelling.

Alleen een sterk en verenigd centrum kan de motor van vernieuwing en verbinding zijn.

    
Tijd voor vernieuwing

Het bestuur in Tervuren ziet er al 12 jaar hetzelfde uit. Voor Tervuren is een nieuw verhaal.

Onze kieslijst presenteert een nieuwe generatie Tervurenaars. We hebben veruit de jongste lijst.

Onze kandidaten willen nieuwe ideeën zuurstof geven, mensen die willen ondernemen aanmoedigen en in de virtuele samenleving opnieuw plaatsmaken voor meer verbondenheid. Dat is wat écht telt.

Voor Tervuren wil het beleid nieuwe impulsen geven door slim te investeren in onze lokale handel, onze verenigingen en onze infrastructuur.

Onze lijst wordt ook gesteund door de nodige ervaring en door bekende gezichten uit de lokale politiek. Het zou zonde zijn om waardevolle bestuurservaring verloren te laten gaan.
    
    

Meer aandacht voor verbinding

Bij Voor Tervuren staat verbinding centraal. Het gaat niet alleen om twee politieke families die zich met elkaar verbinden.

Uit de cijfers van de gemeentemonitor blijkt dat het sociaal weefsel in Tervuren afkalft. Daar willen wij een dam tegen opwerpen. Het is belangrijk dat we het gemeenschapsleven laten bruisen, dat mensen elkaar écht kennen en we samen kunnen leven in een gezellige buurt. Daarom willen de kandidaten van Voor Tervuren de inwoners van Tervuren, Duisburg, Moorsel en Vossem dichter bij elkaar brengen. Wij staan voor een inclusieve, zorgzame en empathische gemeenschap. Voor Tervuren sluit niemand uit, ongeacht wie je bent of welke taal je spreekt.

Voor Tervuren staat voor een nieuwe bestuurscultuur waarbij inspraak en participatie centraal staan. Op die manier willen we de mensen betrekken bij de keuzes die de gemeente maakt. Zo verkleinen we de kloof tussen de politiek en de burger en zorgen we voor begrip en meer betrokkenheid.
    
    

Voor Tervuren heeft drie prioriteiten

De lijst Voor Tervuren wil inzetten op: participatie, ondernemerschap en slim investeren.
    

1 Wie onderneemt willen we vrijheid, kansen en ondersteuning geven.

Wij willen het commercieel weefsel van Tervuren doen bloeien. Onze ondernemers de waardering en erkenning geven die ze verdienen. Onze gemeente heeft door haar ligging, haar erfgoed en het park unieke troeven om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor toeristen en consumenten. We moeten de lokale economie een nieuw elan geven. Daarnaast willen we de lokale handelaars opnieuw verenigen en laten participeren aan het beleid.

We zien ondernemen ruimer dank enkel zelfstandigen. Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het dorpscomité of hun sportclub ondernemen ook actie. Deze vorm van ondernemen verdient ook alle nodige steun.

We willen sociale ondernemers - waarbij de focus ligt op ‘maatschappelijke winst’ - evenzeer alle kansen geven.
    

2 Beslissingen maken we niet alleen maar in overleg met de burger.

De tijd is voorbij dat een burgemeester alleen beslist en boven de hoofden van iedereen.

De burger is verstandig en mondig. De politiek moet keuzes leren maken in overleg met de burger.

Je kan natuurlijk niet alles voorleggen aan elke inwoner. We zijn niet naïef. Maar we zijn ook niet cynisch en beschouwen de burger zeker niet als onwetend.

Wij geloven in een participatietraject wanneer een woonwijk wordt heringericht. We geloven in buurtbudgetten, dorpsraden en wijkcomités.

Elke beslissing die het lokaal bestuur neemt wordt getoetst aan de begroting. Waarom toetsen we ook niet aan de mate waarin een dossier zich leent voor wat meer overleg met de buurt?

Meer inspraak en participatie is the way to go.
    

3 We stellen het grootste investeringsprogramma ooit voor.

Tussen 2019 en 2024 daalden de schulden met 20 miljoen euro. De voorbije bestuursperiode werd er 30 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is de helft van wat werd voorzien. Het aantal realisaties moet omhoog.

Sportcentrum Diependal, het Pachthof Stroykens en De Steenberg moeten dringend gerenoveerd worden. GBS Moorsel en het woonzorgcentrum Zoniën moeten worden verbouwd. In Vossem moet eindelijk de nieuwe sporthal worden gebouwd. Al onze infrastructuur moet klimaatneutraal worden gerenoveerd. Wij willen het zwembad niet sluiten. Onze 17 scholen moeten in Tervuren kunnen zwemmen en sporters moeten een volwaardig aanbod hebben. Daarnaast moeten we ons wegennet vernieuwen en herstellen. We moeten zorgen voor veilige buurten voor bewoners, fietsers en voetgangers.

Dit zijn geen luxeprojecten maar noodzakelijke investeringen om de levenskwaliteit van de Tervurenaars op peil te houden.

Ons verhaal is future proof. We kijken verder dan 2030.

Wij hebben een investeringsplan voor de komende 12 jaar klaar liggen. In totaal mikken we op 50 miljoen euro investeringen tegen 2030. In een tweede fase voorzien we nog eens 50 miljoen euro tegen 2036.

Dat is perfect doenbaar zonder de belastingen te verhogen: tel gewoon de huidige schuldafbouw van 20 miljoen op met het huidige investeringsbudget van 30 miljoen en we bereiken de som van 50 miljoen euro zonder de belastingen te verhogen.

 

Snelkoppelingen

Over ons

Sociale media

Blijf op de hoogte van Voor Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) voortervuren.be